Image default
Featured News Thông Báo Tin nổi bật Tin tức chung

NHNN đề xuất những qui định đầu tiên về tiền điện tử, mobile money

Trong dự thảo thay thế Nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt, NHNN đã đề xuất những qui định đầu tiên về tiền điện tử, tiền di động…

NHNN đề xuất qui định tiền ảo

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Nghị định qui định về thanh toán không dùng tiền mặt, thay thế Nghị định 101.

Một nội dung mới tại dự thảo đáng được chú ý là việc NHNN đề xuất bổ sung qui định về tiền điện tử bao gồm khái niệm tiền điện tử; các hình thức và đối tượng cung ứng.

Cụ thể,  dự thảo định nghĩa tiền điện tử là giá trị tiền tệ lưu trữ trên các phương tiện điện tử được trả trước bởi khách hàng cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện giao dịch thanh toán và được đảm bảo giá trị tương ứng tại ngân hàng, bao gồm thẻ trả trước, ví điện tử, tiền di động.

Những hình thức thể hiện của tiền điện tử là ví điện tử, thẻ trả trước (Prepaid Card), tiền di động (Mobile Money).

Và đối tượng cung ứng tiền điện tử gồm có ngân hàng, chi nhánh ngân hàng ngước ngoài (thẻ trả trước) và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (ví điện tử, tiền di động).

Đối với hoạt động cung ứng và phát hành tiền điện tử, dự thảo qui định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung ứng và phát hành tiền điện tử dưới dạng thẻ trả trước. Việc cung ứng và phát hành thẻ trả trước thực hiện theo qui định của NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cung ứng và phát hành tiền điện tử dưới dạng ví điện tử, tiền di động. Việc cung ứng dịch vụ ví điện tử, tiền di động phải được NHNN cấp phép sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh về dịch vụ trung gian thanh toán qui định tại Nghị định này và tuân thủ các văn bản hướng dẫn.

Trong dự thảo được công bố, NHNN cũng đã nêu ra khái niệm cơ bản liên quan đến tiền di động (mobile money).

Theo đó, tiền di động là tiền điện tử do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kinh doanh dịch vụ viễn thông phát hành và định danh khách hàng thông qua cơ sở dữ liệu thuê bao di động.

Dự thảo xếp tiền di động nằm trong loại dịch vụ hỗ trợ thanh toán, thuộc dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, trước hết, phải đáp ứng các tiêu chí về trung gian thanh toán để được cấp phép, bao gồm điều kiện về vốn, đề án hoạt động, các điều kiện về nhân sự, kĩ thuật,…

Trong phần giải trình, cơ quan điều hành cho biết, tiền di động là nội dung mới, cần thiết giúp người dân có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi với thiết bị di động được kết nối Internet, đồng thời giúp thúc đẩy tài chính toàn diện.

Đối với nội dung này, NHNN cho biết đã nhận được sự đồng thuận của một số Bộ, ngành, tuy nhiên để quản lí đòi hỏi cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh chặt chẽ. Dù vậy, cơ quan điều hành cũng nêu rõ, cơ sở ban hành còn phụ thuộc vào tiến độ của dự thảo Luật Đầu tư trình Quốc hội.

Nguồn Blogtienao.

Related posts

Trường đại học Cambridge tiết lộ nhu cầu năng lượng thực sự của Bitcoin

Phân tích kỹ thuật 10/09: BTC, ETH, XRP.

Bước ngoặt mới về công nghệ Lighting sẽ sớm đến với Bitcoin

Mr Authors

Để lại một bình luận